Ηλεκτρονικό έγκλημα - Απόφαση Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών 2022

Απαλλαγή από κατηγορίες τέλεσης ηλεκτρονικών εγκλημάτων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΓΚΛΗΜΑ

Βασίλειος Τσιότσικας

2/16/20231 min read

Σε αυτή την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου το δικαστήριο αποφαίνεται για την διάκριση μεταξύ της διάταξης του 348Α ΠΚ (παιδική πορνογραφία) και της διάταξης του άρθρου 348Γ ΠΚ (πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων-ζωντανή μετάδοση).

Περαιτέρω απαλλάσει από την τέλεση του αδικήματος του άρθρου 337ΠΚ (προσβολή γεννετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου) λόγω μη νομότυπης υποβολής έγκλησης δεχόμενο τον σχετικό αυτοτελή ισχυρισμό του συνηγόρου υπεράσπισης κ. Τσιότσικα.

Για να μεταβείτε στο κείμενο της απόφασης όπως αναρτήθηκε στο ITLawyers πατήστε εδώ